Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie i składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na dwuletnią kadencję. Zarząd to organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą i reprezentuje je na zewnątrz.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin:

Marek Łuczak – Przewodniczący Zarządu
Moshe Fish – Członek Zarządu
Joerg Rehbein– Członek Zarządu