Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) to organizacja zrzeszająca czołowych producentów środków ochrony roślin. Od ponad 20 lat zajmujemy się edukacją na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin i ich znaczenia w produkcji żywności.

W ramach naszych działań realizujemy kampanie, w których pokazujemy rolnikom:
• jak ustrzec się przed podróbkami (Podejmuj mądre decyzje);
• jak podczas pracy z produktem dbać o swoje bezpieczeństwo (Nie tylko plony potrzebują ochrony),
• jak chronić środowisko przed skażeniem środkami ochrony roślin (Czyste Wody i TOPPS).

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest również właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR. System PSOR powstał w 2004 roku i działa nieprzerwanie od 20 lat. W ramach Systemu PSOR roku zbieramy fizycznie opakowania po środkach ochrony roślin oraz opakowania po innych produktach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie, np. po adiuwantach, nawozach czy produktach biobójczych. System PSOR jest realizacją obowiązków, jakie na producentów i importerów środków ochrony roślin nakładają przepisy prawa, a dla rolników stanowi cenne narzędzie, umożliwiające w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny pozbycie się pustych opakowań.

Działamy kompleksowo na rzecz promocji odpowiedzialnego i nowoczesnego rolnictwa w Polsce. Do takiej postawy zachęcamy producentów zaopatrujących rolnictwo, a także gospodarstwa, odbiorców i przetwórców płodów rolnych, sieci handlowe i konsumentów.

W ramach kampanii „Po stronie roślin” pokazujemy skąd bierze się jedzenie na naszych stołach i jaką rolę w tym procesie odgrywa rolnik, jego praca oraz narzędzia, które wykorzystuje. Wspieramy również bioróżnorodność oraz pokazujemy, jak mądrze pomagać owadom zapylającym w ramach akcji „Pomagamy pszczołom bez lipy”.

| ZARZĄD

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin wybierany jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na dwuletnią kadencję. Zarząd to organ wykonawczy Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą pracą i reprezentuje je na zewnątrz.

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin:
Dariusz Sip – Przewodniczący Zarządu
Andrej Sarnatsky – Członek Zarządu
Laercio Bortolini – Członek Zarządu

| BIURO PSOR

Marcin Mucha

Dyrektor

Joanna Gałązka

Marketing Manager

Natalia Bączyk

Specjalista

| KONTAKT

POLSKIE STOWARZYSZENIE OCHRONY ROŚLIN

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
psor@psor.pl

| CZŁONKOWIE

ADAMA Polska Sp. z o.o.
BASF Polska Sp. z o.o.
Bayer Sp. z o.o.
CIECH Sarzyna S.A.
Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o.
FMC Agro Polska Sp. z o.o.
Nufarm Polska Sp. z o.o.
Sumi Agro Poland Sp. z o.o.
Syngenta Polska Sp. z o.o.
UPL Polska Sp. z o.o.

| CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

Od 2004 r. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin (CropLife Europe). Zrzesza ono firmy z obszaru rolnictwa oraz stowarzyszenia ochrony roślin z państw członkowskich Unii Europejskiej, z niektórych państw kandydujących i stowarzyszonych z Unią Europejską oraz z państw Unii Euroazjatyckiej (Rosja, Kazachstan). Zadaniem CropLife Europe jest reprezentowanie branży środków ochrony roślin na forum Unii Europejskiej oraz promocja nowoczesnego technologicznie i zrównoważonego rolnictwa. Takie rolnictwo daje wysoki i zdrowy plon oraz chroni zdrowie ludzi, środowiska i zwierząt.

CropLife Europe informuje konsumentów na temat nowoczesnego rolnictwa i jego wpływu na środowisko; funkcji, jaką pełnią ś.o.r. w rolnictwie, i powodów, dla których są one potrzebne. Popularyzuje też dietę bogatą w warzywa i owoce. W tym celu stowarzyszenie i zrzeszone w nim organizacje prowadzą kampanie informacyjne, projekty edukacyjne skierowane do rolników. Jednocześnie CropLife Europe prowadzi stały dialog z innymi organizacjami zajmującymi się rolnictwem i poruszającymi tematykę dotyczącą środków ochrony roślin.

Więcej informacji na temat CropLife Europe można znaleźć na stronie croplifeeurope.eu

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest również członkiem Federacji Gospodarki Żywnościowej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

| NASZE INICJATYWY

Akademia PSOR

Jak stosować środki ochrony roślin, aby nie stracić pieniędzy, nie zanieczyścić środowiska i nie złamać prawa?

Sprawdź na bezpłatnej platformie szkoleniowej.

Pomagamy pszczołom bez lipy

Dołącz do nas i zobacz, jak mądrze pomagać owadom zapylającym.

System Zbiórki Opakowań PSOR

Nie wiesz, jak postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin? Sprawdź, jak działa System Zbiórki Opakowań PSOR.

Stop nielegalnym środkom ochrony roślin

Poznaj zasady zakupu środków ochrony roślin, których przestrzeganie oszczędzi Ci kłopotów, strat finansowych, a nawet więzienia.

Program Bezpieczne Stosowanie

Sprawdź, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy ze środkami ochrony roślin.

Program Czyste Wody

 W ramach programu Czyste Wody promujemy i upowszechniamy wśród użytkowników środków ochrony roślin Dobre Praktyki i nowe rozwiązania ograniczające ryzyko zanieczyszczenia wód. 

Po stronie roślin

Pokazujemy skąd bierze się jedzenie na naszych stołach i jaką rolę w tym procesie odgrywa rolnik i jego praca oraz narzędzia, które wykorzystuje. Bądź z nami po stronie roślin!

Fakty i mity o pestycydach

Wokół środków ochrony roślin i rolnictwa narosło wiele mitów. Sprawdź, jakie są fakty.