| INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Integrowana ochrona roślin to element zrównoważonego rolnictwa. Dlaczego jest ważna? Liczba ludności na świecie rośnie, wzrasta też zapotrzebowanie na żywność. A to z kolei oznacza, że rolnicy muszą zwiększyć plony wykorzystując dostępne obszary upraw, jednocześnie chroniąc środowisko naturalne i różnorodność biologiczną. Rozwiązaniem tego problemu jest integrowana ochrona roślin, która pozwala na zrównoważone zwiększenie produkcji i zmniejszanie strat spowodowanych przez szkodniki, choroby i chwasty.

Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin jest od 2014 roku prawnym obowiązkiem każdego profesjonalnego użytkownika środków ochrony roślin. Postępowanie według tych zasad nie tylko wpływa pozytywnie na plony i zyski w gospodarstwie, ale też minimalizuje zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Integrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod profilaktyki i ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w celu zminimalizowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Wyróżnia się następujące metody niechemiczne:

 • agrotechniczne – polegające na wykorzystywaniu mechanicznych sposobów eliminacji szkodliwych organizmów. Zalicza się do nich m.in. usuwanie i niszczenie porażonych części roślin, zbieranie i niszczenie szkodników, czyszczenie ziarna z nasion chwastów, mechaniczne lub ręczne niszczenie chwastów, czy stosowanie różnego rodzaju pułapek.
 • fizyczne – to wykorzystywanie np. promieniowania jonizującego oraz wysokich i niskich temperatur.
 • biologiczne – oparte na wykorzystaniu naturalnych wrogów i antagonistów szkodników, np. drapieżnych owadów i roztoczy, pasożytniczych błonkówek czy nicieni, a także grzybów, bakterii i wirusów atakujących szkodniki upraw.

Celem integrowanej ochrony rośli jest utrzymanie populacji agrofagów poniżej progów szkodliwości oraz zabezpieczenie efektu ekonomicznego produkcji. Strategia integrowanej ochrony roślin jest oparta na trzech podstawowych komponentach:

 • Zapobieganiu
 • Monitorowaniu
 • Ochronie

Zapobieganie to profilaktyka. Polega ona na zapobieganiu rozwoju agrofagów, między innymi poprzez prawidłowy płodozmian i stwarzanie warunków do gatunków pożytecznych oraz ochronę tych gatunków.

Monitorowanie oznacza prowadzenie obserwacji upraw i podejmowanie decyzji na ich podstawie.

Ochrona, czyli przeprowadzenie zabiegu ochrony roślin jest wykonywane tylko jest to konieczne.

Zapobieganie

Zapobieganie >

Zapobieganie

 • dobór odmian,
 • zdrowy materiał siewny i nasadzeniowy,
 • termin i normy wysiewu,
 • lokalizacja pola,
 • zmianowanie, uprawa roli,
 • zbalansowana żyzność i stosunki wodne gleby,
 • higiena w polu,
 • zbiór i przechowywanie plonów,
 • ochrona i zwiększanie populacji organizmów pożytecznych,
 • znajomość chorób, szkodników i chwastów
Monitoring

Monitoring >

Monitoring

 • organizmów szkodliwych
 • organizmów pożytecznych
Ochrona

Metody ochrony roślin >

Metody ochrony roślin

 • agrotechniczne
 • fizyczne
 • biologiczne
 • chemiczne

| OCHRONA ORGANIZMÓW POŻYTECZNYCH

Organizmy pożyteczne występujące na obszarach rolniczych są bardzo liczne i bardzo zróżnicowane. Nie są to jedynie zapylacze.  To mogą być mikroorganizmy (czyli grzyby lub bakterie) i makroorganizmy (czyli pasożytnicze i drapieżne owady, nicienie owadobójcze lub roztocze). Do czynników pożytecznych zaliczamy też niektóre wirusy.

Prowadząc uprawę i chroniąc rośliny, musimy jednocześnie chronić pożyteczne organizmy.

Możemy to robić na kilka sposobów:

 • Rezygnując z wykonywania zabiegów, jeśli populacja szkodników nie jest duża a mamy jednocześnie w uprawie organizmy pożyteczne. W niektórych sytuacjach dobrym pomysłem jest zastosowanie roślin pułapkowych. Można też ograniczyć zabiegi do brzegu pola, co praktykuje się na przykład podczas zwalczania mszycy w uprawach rzepaku.
 • Kolejnym sposobem jest stosowanie preparatów selektywnych, które niszczą jedynie szkodniki, a nie działają na organizmy pożyteczne
 • Natomiast znając biologię organizmów pożytecznych i terminy ich pojawienia się w uprawie, możemy wykonać zabieg ochrony przed ich nalotem na plantację
 • Bardzo ważnym działaniem jest tworzenie tzw. infrastruktury ekologicznej, czyli np. zadrzewień śródpolnych, oczek wodnych czy pasów kwietnych, które stanowią dla pożytecznych owadów czy ptaków źródło pożywienia i schronienia.

Mówiąc o ochronie organizmów pożytecznych należy dodać, że istnieje tzw. konserwacyjna metoda biologiczna, która jest wsparciem stosowanych biopreparatów, które stanowią w Polsce 2,5% wszystkich zarejestrowanych środków ochrony roślin. Konserwacyjna metoda biologiczna polega na działaniu człowieka pod kątem modyfikacji krajobrazu rolniczego w celu stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych w środowisku. Takie działania to np. pozostawianie miedz, wysiewanie roślin miododajnych czy stosowanie nawozów organicznych (przykładowo słoma pożniwna pozytywnie wpływa na działanie grzybów nicieniobójczych w uprawie buraka cukrowego),

Konserwacyjna metoda biologiczna to także stosowanie zarejestrowanych środków biologicznych (mikroorganizmy) i makroorganizmów (np. kruszynka do zwalczania omacnicy prosowianki na kukurydzy). Warto zaznaczyć, że makroorganizmy nie podlegają rejestracji.

| NOWOCZESNA OCHRONA ROŚLIN

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rolnicy mają obecnie do wykonania ważne zadanie znalezienia równowagi między produktywnością a ochroną środowiska. Jednocześnie by chronić skutecznie swoje uprawy rolnicy muszą mieć dostęp do pełnego zestawu narzędzi w zakresie ochrony roślin.

Obecnie obserwujemy nie tylko rozwój nowych metod ochrony, ale też postęp techniczny. W przyszłości możemy się spodziewać między innymi zwiększenia zakresu stosowania technik rolnictwa precyzyjnego, teledetekcji, mapowania pól i nowoczesnych opryskiwaczy. Choć obecne prawodawstwo na to jeszcze nie pozwala, to należy się spodziewać, że w przyszłości do ochrony roślin zostaną dopuszczone także drony i wiatrakowce.

Ochrona roślin dynamicznie się rozwija, warto też korzystać ze szkoleń i konferencji, nie ograniczać się jedynie do obowiązkowych szkoleń tzw. chemizacyjnych.

Do dyspozycji dla rolnika są też różne aplikacje i systemy wspomagania decyzji oraz oczywiście kolejne moduły Akademii PSOR.

| NOWOCZESNE ROLNICTWO

Agronomia cyfrowa, która obejmuje technologie takie jak bezprzewodowe zdalne monitorowanie, czujniki cyfrowe, drony i analizy oparte na sztucznej inteligencji, pomaga rolnikom w efektywnym stosowaniu pestycydów, nawozów i wody, zapewniając jednocześnie dobre plony.
Technologie te umożliwiają także gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, które można wykorzystać w systemach cyfrowych i udostępniać, umożliwiając rolnikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania swoimi polami. Wykorzystując narzędzia cyfrowe w produkcji żywności, rolnicy mogą optymalizować swoje zasoby bez poświęcania plonów. Potencjalne korzyści są bardzo obiecujące.

W badaniu prognozy naukowej opublikowanym przez Parlament Europejski podkreślono, że metody rolnictwa precyzyjnego mogą prowadzić do zmniejszenia stosowania pestycydów o 20–30% i zmniejszenia obszaru stosowania pestycydów o 50–80%. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania i nasz cel, jakim jest dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości, musimy wydajniej produkować żywność, jednocześnie ograniczając emisję gazów cieplarnianych i utrzymując użytkowanie gruntów rolnych na stałym lub niższym poziomie.

Nasz sektor dokonuje znacznych inwestycji w cyfrowe narzędzia rolnicze dla europejskich rolników. Zobowiązaliśmy się do zainwestowania 10 miliardów euro do 2030 roku w nowe innowacje związane z precyzją i technologiami cyfrowymi.

| INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN NA DZIAŁCE

Integrowaną ochronę roślin z powodzeniem można stosować w przydomowym ogrodzie. Dzięki zasadom integrowanej ochrony roślin działkowcy zapewniają roślinom odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju, jednocześnie ograniczając występowanie szkodników oraz chorób. Takie podejście zapobiega wielu problemom w trakcie okresu wegetacji, dzięki temu amatorzy mogą uzyskać zdrowie i smaczne plony z własnego ogródka!

O tym, jak wykorzystać integrowaną ochronę roślin w praktyce, pokazujemy na przykładzie truskawek, pomidorów i dyni w naszych poradnikach z serii „Integrowana ochrona roślin na działce”, które można pobrać, klikając na okładki.

| NASZE INICJATYWY

Akademia PSOR

Jak stosować środki ochrony roślin, aby nie stracić pieniędzy, nie zanieczyścić środowiska i nie złamać prawa?

Sprawdź na bezpłatnej platformie szkoleniowej.

Pomagamy pszczołom bez lipy

Dołącz do nas i zobacz, jak mądrze pomagać owadom zapylającym.

System Zbiórki Opakowań PSOR

Nie wiesz, jak postępować z opakowaniami po środkach ochrony roślin? Sprawdź, jak działa System Zbiórki Opakowań PSOR.

Stop nielegalnym środkom ochrony roślin

Poznaj zasady zakupu środków ochrony roślin, których przestrzeganie oszczędzi Ci kłopotów, strat finansowych, a nawet więzienia.

Program Bezpieczne Stosowanie

Sprawdź, jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas pracy ze środkami ochrony roślin.

Program Czyste Wody

 W ramach programu Czyste Wody promujemy i upowszechniamy wśród użytkowników środków ochrony roślin Dobre Praktyki i nowe rozwiązania ograniczające ryzyko zanieczyszczenia wód. 

Po stronie roślin

Pokazujemy skąd bierze się jedzenie na naszych stołach i jaką rolę w tym procesie odgrywa rolnik i jego praca oraz narzędzia, które wykorzystuje. Bądź z nami po stronie roślin!

Fakty i mity o pestycydach

Wokół środków ochrony roślin i rolnictwa narosło wiele mitów. Sprawdź, jakie są fakty.