Rolnictwo jeszcze nigdy nie stało przed tak dużymi wyzwaniami jak obecnie. Rośnie liczba ludności oraz zapotrzebowanie na żywność. Tymczasem powierzchnia gleb przydatnych do uprawy jest ograniczona i maleje wskutek erozji, zasolenia czy utraty substancji organicznej.

Producenci środków ochrony roślin są świadomi zmieniających się warunków, w których musi funkcjonować światowe rolnictwo. Dostrzegają konieczność zmian w produkcji żywności na polu, by stała się ona bardziej zrównoważona i przyjazna dla środowiska. Jako branża środków ochrony roślin jesteśmy w pełni świadomi wyzwań, przed którymi stoimy – z pełną odpowiedzialnością poddajemy się więc rygorystycznym wymogom regulacyjnym. Dzięki temu produkty wprowadzane przez nas na rynek są innowacyjne we wszystkich możliwych aspektach, takich jak wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, skutki środowiskowe, skuteczność działania. Co więcej nasza branża stale inwestuje w nowe technologie i innowacyjne rozwiązania, poprawiające precyzję aplikacji środków ochrony roślin, a w konsekwencji bezpieczeństwo ich stosowania .

Doskonałym przykładem działań branży jest zmniejszenie, w ciągu ostatnich 70 lat, o około 95% ilości substancji aktywnej śor stosowanej na hektar upraw. Redukcja ta w przypadku herbicydów wyniosła z 2400 g/h do 75 g/ha[1]. W efekcie rolnicy mogą produkować bezpieczną żywność zużywając mniej zasobów i wywierając mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

W ramach działań branża popularyzuje praktyki zapobiegające używaniu nadmiernej ilości preparatu i skażeniu środowiska oraz zachęca do stosowania przez użytkowników odpowiednio dobranej odzieży ochronnej. W trosce o środowisko naturalne od wielu lat w Polsce edukujemy jak właściwie postępować z niebezpiecznymi odpadami. Służy temu powstały w 2004 roku System Zbiórki Opakowań PSOR, który zapewnia odzysk, recykling i utylizację opakowań po środkach ochrony roślin zgodnie z wymogami prawnymi. W ramach Systemu prowadzona jest całoroczna zbiórka opakowań na terenie całej Polski i prowadzone są działania edukacyjne dotyczące przygotowania, przechowywania i przekazywania do Systemu opakowań po zużytych środkach ochrony roślin.

Rozumiemy potrzebę zmiany podejścia do ochrony roślin, która jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne względem rolnictwa i produkcji żywności. Cel ten musi być jednak realizowany w zgodzie z najlepszą i najnowszą wiedzą naukową, przy uwzględnieniu rozwoju technologicznego. Mamy nadzieję, że głos branży środków ochrony roślin zostanie wzięty pod uwagę podczas tworzenia i wdrażania strategii „Od pola do stołu” (ENG:„Farm2Fork”) w Unii Europejskiej.

 

 

[1] Evolution of the Crop Protection Industry since 1960. Phillips McDougall, November 2018.