Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od połowy 2015 r. prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną, skierowaną do konsumentów owoców i warzyw. Jej celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat znaczenia środków ochrony roślin w produkcji roślinnej.

Kampania prowadzona jest pod hasłem „W ochronie koniecznej”. Obrazuje ono, że środki ochrony roślin są koniecznie, aby rośliny mogły przetrwać. Tak jak ludzie używają sztuk walki „w obronie koniecznej” przed zagrożeniem ze strony innych osób, tak rośliny z pomocą ś.o.r. bronią się przed szkodnikami czy chwastami, które mogą wywołać niepożądane, niebezpieczne choroby i zniszczyć plon.

Środki ochrony roślin, zgodnie z zasadą „obrony koniecznej”, stosowane są jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne, a więc gdy inne zabiegi niechemiczne nie przyniosły rezultatu. Takie postępowanie to inaczej integrowana ochrona roślin.