Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od połowy 2015 r. prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjną skierowaną do konsumentów owoców i warzyw. Jej celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat znaczenia środków ochrony roślin w produkcji żywności. Akcja ta ma również wpłynąć na opinie społeczeństwa o polskim rolnictwie. Pragniemy, aby konsumenci mieli większe zaufanie do wysokiej jakości produktów rolnych, gdyż te są zdrowe i bezpieczne. Chcemy ponadto rozwiać obawy konsumentów związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i obalić mity o rzekomym negatywnym wpływie prawidłowo stosowanych pestycydów na zdrowie i środowisko naturalne.

Kampania prowadzona jest pod hasłem „W ochronie koniecznej”. Obrazuje ono, że środki ochrony roślin są koniecznie dla przetrwania roślin. Tak jak ludzie używają sztuk walki „w obronie koniecznej” przed zagrożeniami, tak rośliny z pomocą ś.o.r. bronią się przed szkodnikami czy chwastami, które mogą wywołać niepożądane, niebezpieczne choroby i zniszczyć plon. Środki ochrony roślin, zgodnie z zasadą „obrony koniecznej”, stosowane są jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne, a więc gdy zabiegi niechemiczne nie przyniosły rezultatu.