Certyfikowane gospodarstwa ekologiczne mają prawo do umieszczania na swoich produktach logo rolnictwa ekologicznego i jest raczej mało prawdopodobne, aby certyfikowane gospodarstwo ekologiczne nie oznaczało w ten sposób swoich produktów. Brak takiego oznaczenia może sugerować podszywanie się produktów pod ekologiczne.