Cieszy, że glifosat został ponownie zatwierdzony. Jednak dyskusje towarzyszące temu procesowi i ostateczny czas autoryzacji pokazują, że górę nad badaniami naukowymi i opiniami ekspertów z całego świata wzięły polityczne przekonania. To niebezpieczny precedens, bowiem instytucje unijne podważyły sens istnienia całego systemu zatwierdzania i kontroli środków ochrony roślin. Ponadto utrwalono w pamięci konsumentów strach przed środkami […]

| 11 grudnia, 2017

Aktualności

Tagi:

Unijny Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) głosował dziś nad propozycją Komisji Europejskiej przedłużenia stosowania substancji glifosat na 5 lat. Ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów, decyzja nie została podjęta. Przypadek trwającej ponad rok dyskusji nad glifosatem pokazuje, że interesy polityczne państw członkowskich po raz kolejny biorą górę nad dowodami naukowymi. […]

| 15 listopada, 2017

Aktualności

Tagi: , ,

Niezależni eksperci z Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) działającego w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) potwierdzili, iż w świetle dostępnych dowodów naukowych glifosat nie jest substancją rakotwórczą, mutagenną lub toksyczną dla rozrodczości. Opinia przyjęta w tej sprawie będzie brana pod uwagę na forum UE przez państwa członkowskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej odnowienia zgody na stosowanie […]

| 16 marca, 2017

Aktualności

Tagi: , ,