Między innymi z uwagi na minimalizację ryzyka negatywnego wpływu na środowisko, środki ochrony roślin (ś.o.r) znajdują się pod ostrym nadzorem. Istnieje rygorystyczny zbiór zasad i zaleceń dotyczących ich stosowania, by m.in. niwelować ryzyko przedostawania się preparatów do zbiorników wodnych, a tym samym chronić środowisko naturalne. Rolnicy, stosując środki, muszą podporządkować się tym zaleceniom. Podobnie transport i magazynowanie środków, napełnianie i mycie opryskiwaczy nie stanowią zagrożenia, o ile prowadzone są zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Przypadek zanieczyszczenia wód może powstać jedynie wskutek złamania prawa lub zasad tego spisu norm.

Co więcej, środki ochrony roślin – jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami producenta – nie stanowią zagrożenia dla owadów zapylających (np. pszczół). Wyjątkowej uwagi wymagają jednak insektycydy – można je stosować jedynie w ściśle określonych warunkach i terminach (zgodnie z etykietą dołączoną do produktu). Z troski o bioróżnorodność duża część badań prowadzona przed wprowadzeniem środka na rynek poświęcona jest zapewnieniu bezpieczeństwa pszczołom oraz innym owadom zapylającym.

Każdy przypadek zatrucia pszczół należy zatem postrzegać jako złamanie prawa i pogwałcenie norm stosowania środków ochrony roślin. Warto pamiętać, że właściwe przeprowadzane zabiegi, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, nie powodują zatruć u pszczół ani w Polsce, ani w całej Europie.

Według danych publikowanych przez organy prowadzące monitoring zdrowia pszczół dotychczas odnotowane przypadki zatrucia pszczół w kraju wynikały z zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami producenta oraz z zastosowania nielegalnego lub podrobionego środka ochrony roślin, o nieznanym składzie.