12 zasad bezpiecznego stosowania środkówch ochrony roślin

Nowoczesne rolnictwo wymaga stosowania środków ochrony roślin (ś.o.r.). Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z koniecznością przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Dostępne dane (np. pochodzące z GUS dotyczące wypadków przy pracy) dowodzą, jak wiele w tym obszarze wciąż pozostało do zrobienia.

Co prawda, nowoczesne preparaty są w pełni bezpieczne – korzystanie z nich zgodnie z etykietą (instrukcją stosowania) daje gwarancję, że użytkownik nie zostanie narażony na niekorzystne działanie zawartych w ś.o.r. stężonych substancji chemicznych. Wymaga to jednak roztropności i przestrzegania 12 kluczowych wytycznych:

 1. Uważnie przeczytaj etykietę – instrukcję stosowania ś.o.r.
 2. Zawsze zakładaj ubranie ochronne, zanim zaczniesz przygotowywać ciecz użytkową.
 3. Ciecz użytkową przygotowuj zgodnie z instrukcją stosowania ś.o.r.
 4. Puste opakowanie wypłucz trzykrotnie. Popłuczyny wlej do opryskiwacza.
 5. Puste opakowania oddawaj do specjalnie do tego wyznaczonych miejsc odbioru (zgodnie z zaleceniami Systemu PSOR).
 6. W trakcie stosowania ś.o.r używaj odpowiednich środków ochrony indywidualnej: załóż przynajmniej kombinezon ochronny, rękawice, buty i nakrycie głowy.
 7. Używaj w odpowiedni sposób rękawic: wystarczająco długich, bez uszkodzeń; zakładaj i zdejmuj je zgodnie z instrukcją. Rękawice powinny być wykonane z materiału odpornego na chemikalia, np. nitrylu.
 8. Stosuj maski ochronne zaopatrzone w filtr AP2 lub AP3.
 9. Aby zminimalizować ryzyko, do stosowania ś.o.r. używaj ciągnika z kabiną.
 10. Dbaj o czystość i dobry stan środków ochrony indywidualnej.
 11. W razie wystąpienia objawów wskazujących na możliwość zatrucia powiadom najbliższe centrum powiadamiania ratunkowego lub zakład opieki zdrowotnej. Pracownik powinien zawiadomić swojego pracodawcę o zdarzeniu.
 12. Zapisz w telefonie lub w łatwo dostępnym miejscu numer telefonu najbliższego ośrodka toksykologicznego.

Więcej szczegółów dotyczących 12 zasad i bezpiecznego stosowania ś.o.r. znajdziesz TUTAJ.

PSOR zachęca również do zapoznania się z przepisami z zakresu stosowania środków ochrony roślin, a w szczególności z:

 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 625).
 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązań technicznych, jakie powinny być zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin z zastosowaniem sprzętu agrolotniczego (Dz. U. poz. 504).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1742).
 • Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1686).