Przedstawiamy Państwu raport Cel: rolnictwo zrównoważone. Zawiera on działania podejmowane przez producentów środków ochrony roślin na rzecz promocji odpowiedzialnego i nowoczesnego rolnictwa w Polsce.

Producenci środków ochrony roślin wspierają działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa, nie tylko oferując wysokiej jakości, przebadanie pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa produkty. Wspierają także obecnych i przyszłych rolników oferując im bezpłatne szkolenia oraz rozwiązania poprawiające wygodę i bezpieczeństwo stosowania preparatów.

 

Cel: rolnictwo zrównoważone

CEL_rolnictwo zrównowazone

Goal: sustainable agriculture

Goal: sustainable argiculture