Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mające na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia podczas pracy w gospodarstwie rolnym. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, przekonane że Konkurs przyczynia się do eliminowania zagrożeń wypadkowych w rolnictwie oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców wsi, corocznie wspiera te inicjatywę.

Podczas uroczystej gali Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, która odbyła się podczas Agro Show w Bednarach 20 września b.r., finaliści ze wszystkich szesnastu województw otrzymali od PSOR zestawy odzieży ochronnej do wykonywania oprysków. Dodatkowo, nagrodę specjalną, weekend w SPA o wartości 2000zł, za szczególną dbałość o bezpieczne przechowywanie i stosowanie środków ochrony roślin otrzymali  Państwo Joanna i Rafał Zalewscy z Łowina w województwie kujawsko-pomorskim.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!