Cieszy, że glifosat został ponownie zatwierdzony. Jednak dyskusje towarzyszące temu procesowi i ostateczny czas autoryzacji pokazują, że górę nad badaniami naukowymi i opiniami ekspertów z całego świata wzięły polityczne przekonania. To niebezpieczny precedens, bowiem instytucje unijne podważyły sens istnienia całego systemu zatwierdzania i kontroli środków ochrony roślin. Ponadto utrwalono w pamięci konsumentów strach przed środkami ochrony roślin, co jest już zupełnie niezrozumiałe. – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

W świetle dostępnych dowodów naukowych oraz opinii przygotowanych przez unijne instytucje tj. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejską Agencję ds. Chemikaliów (ECHA) oraz agencje regulacyjne na całym świecie glifosat, stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem jest bezpieczny. Ten wniosek jest oparty na wynikach 3 300 badań naukowych.

Środki ochrony roślin są ważnym narzędziem w pracy rolnika. Glifosat to podstawowy składnik wielu herbicydów (preparatów chwastobójczych) stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE. Produkty z tą substancją wykorzystuje się m.in. w uprawie zbóż, a także w winnicach i sadach. W ten sposób rolnicy minimalizują straty w plonach, unikają wyjaławiającej ziemię orki i są w stanie produkować żywność wysokiej jakości, w przystępnych cenach, bezpieczną dla konsumentów. Sposób opracowania środków ochrony roślin jest analogiczny do leków, a sam proces trwa około 10 lat i obejmuje ponad 100 różnego rodzaju badań.