Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
Al. Jana Pawła II 23
00-854 Warszawa
e-mail psor@psor.pl