Integrowana ochrona roślin polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin – od rozwiązań agrotechnicznych, po użycie środków ochrony roślin.

12