16 stycznia br. Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Środki Ochrony Roślin (Special Committee on the Union’s Authorisation Procedure for Pesticides_PEST) przedstawiła raport ze swoich prac. Komisja podkreśliła, że obecny system rejestracji środków ochrony roślin w UE jest jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie, choć zdaniem jej członków wymaga większej przejrzystości.

Rekomendacje przedstawione w raporcie nie mają mocy wiążącej. Komisja Europejska zdecyduje kolejno czy i które aspekty w nim zawarte zostaną poddane pracom legislacyjnym w ramach REFIT.

Jako przedstawiciele branży wiemy, że istniejące regulacje wymagają usprawnienia i wierzymy, że prace komisji otworzą nową kartę w debacie o środkach ochrony roślin. Otwartym pozostaje pytanie – jaki model produkcji żywności powinna przyjąć Europa. Pytanie to zadali sobie również członkowie Rady Naukowej wspierającej Komisję PEST. Zachęcamy, by Parlament oraz Komisja Europejska nadała wysoki priorytet poszukiwaniom odpowiedzi na to ważne pytanie. Jako branża jesteśmy gotowi wspierać ich w tym dążeniu.