Problem nielegalnych środków ochrony roślin to problem o wymiarze globalnym, a walka z nim to jeden z priorytetów branży producentów środków ochrony roślin.

Podrobione środki obok zagrożenia dla rolnika, upraw i środowiska, to straty dla producentów z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej oraz dla budżetu państwa, z tytułu niezapłaconych należności celnych. Organy celne od lat angażują się w eliminowanie tego procederu.

– Tylko w minionym roku jednostki KAS zatrzymały łącznie ok. 2985 kg nielegalnych środków ochrony roślin – powiedział Marcin Sobierajski z Departamentu Ceł Krajowej Administracji Skarbowej, podczas spotkania dotyczącego egzekwowania ochrony praw własności intelektualnej, które odbyło się 20 marca w Ministerstwie Finansów. Zaznaczył jednocześnie, że dzięki współpracy z PSOR i zrzeszonymi producentami w ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby ujawnień.

Walka z nielegalnymi pestycydami to nie tylko działania operacyjne, to także edukacja i uświadamianie odnośnie zagrożeń związanych z ich obrotem i użyciem. To już drugi rok, w którym Krajowa Administracja Skarbowa wspiera prowadzoną przez PSOR kampanię „Podejmuj mądre decyzje” skierowaną do rolników. Edukujemy wspólnie, jak rozpoznać środki oryginalne i gdzie można je legalnie kupić. Planowane w tym roku działania będą skierowane również do tzw. „mrówek”, które nielegalnie sprowadzają podróbki zza wschodniej granicy Polski.

Zaangażowanie organów celnych, ścigania i organów kontrolnych, jest niezbędne aby nie dopuścić do ich wejścia na rynek. I ta współpraca jest bardzo wysoko oceniana również na arenie międzynarodowej. W raporcie EUROPOL z operacji Silver Axe II czytamy – “A remarkable example is represented by the excellent cooperation developed locally by the Polish authorities among them but also with the private sector (e.g. PSOR), which led to quite spectacular results, as the analysis of the centralized showed”.