Aktualności

Informacje prasowe oraz o wydarzeniach PSOR.

Temat pestycydów używanych w rolnictwie i ich pozostałości w żywności niezmiennie elektryzuje. Wiedza naukowa i fakty dotyczące procesu rejestracji, regulacji prawnych czy wpływu środków ochrony roślin na środowisko, przegrywają w starciu z powierzchownymi informacjami bazującymi na emocjach. Zdrowe jedzenie, czyli jakie? Czy powinniśmy się obawiać o bezpieczeństwo żywności? To pytania, które z pewnością nie raz pojawiło się w głowie […]

| 24 września, 2018

Aktualności

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność – produkcja i dostarczanie na rynek wysokiej jakości bezpiecznej żywności. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin musi być oparty na wiedzy i dużej świadomości użytkownika. Bezpieczne oraz odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin to ważny element profesjonalnego i nowoczesnego rolnictwa. Dlatego też Polskie Stowarzyszenie Ochrony […]

| 7 sierpnia, 2018

Aktualności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport dotyczący pozostałości pestycydów w żywności dostępnej w Europie. Wyniki badań obejmują ponad 84 000 próbek żywności z 28 państw Unii Europejskiej. Spośród zbadanej żywności 96% próbek spełniło bardzo rygorystyczne normy określone w przepisach. Przygotowany raport zawiera również wyniki badań produktów dostępnych na polskim rynku. W ramach kontroli przebadano […]

| 26 lipca, 2018

Aktualności

360 ton zatrzymanych nielegalnych, w tym podrobionych, środków ochrony roślin – to wynik międzynarodowej operacji „Silver Axe III” przeprowadzonej przez Europol oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W operację zaangażowały się służby z 27 państw europejskich, w tym Polski, które w ciągu 20 dni trwania akcji przeprowadziły kontrole portów morskich, lotnisk i granic […]

| 11 lipca, 2018

Aktualności

„Pryskane, nie szkodzi?”, pod takim hasłem Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin uczestniczyło w See Bloggers największym festiwalu dla najbardziej wpływowych twórców internetowych w Polsce. See Bloggers to forum wymiany wiedzy i doświadczeń. W weekend, 23-24 czerwca, w Łodzi odbyła się już VI edycja tego wyjątkowego wydarzenia. Podczas dwóch dni, ponad 2000 uczestników brało udział w licznych […]

| 4 lipca, 2018

Aktualności

Wiedza, doradztwo oraz poszukiwanie nowych rozwiązań to cechy dobrego sołtysa. Bycie liderem lokalnej społeczności sprawia, że sołtysi nie tylko wspierają mieszkańców, ale także edukują na temat ciążących na nich obowiązkach. Jednym z nich jest obowiązek dotyczący odpowiedzialnej gospodarki opakowaniami po środkach ochrony roślin. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wyróżniło wśród finalistów konkursu „Sołtys Roku 2017”, organizowanego […]

| 13 czerwca, 2018

Aktualności

Przedstawiamy Państwu raport Cel: rolnictwo zrównoważone. Zawiera on działania podejmowane przez producentów środków ochrony roślin na rzecz promocji odpowiedzialnego i nowoczesnego rolnictwa w Polsce. Producenci środków ochrony roślin wspierają działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa, nie tylko oferując wysokiej jakości, przebadanie pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa produkty. Wspierają także obecnych i przyszłych rolników oferując im bezpłatne […]

| 18 kwietnia, 2018

Aktualności, Nasze inicjatywy

Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej – zespołu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w obszarze zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego, wyłoniło Prezydium Rady. W zaszczytnym gronie zastępców Przewodniczącego znalazła się Pani Aleksandra Mrowiec – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Ochrony […]

| 27 marca, 2018

Aktualności

Problem nielegalnych środków ochrony roślin to problem o wymiarze globalnym, a walka z nim to jeden z priorytetów branży producentów środków ochrony roślin. Podrobione środki obok zagrożenia dla rolnika, upraw i środowiska, to straty dla producentów z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej oraz dla budżetu państwa, z tytułu niezapłaconych należności celnych. Organy celne od lat […]

| 23 marca, 2018

Aktualności

Tagi: ,

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, reprezentujące czołowych producentów środków ochrony roślin, z zadowoleniem przyjmuje powołanie Specjalnej Komisji ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin (Special Committee on the Union’s Authorisation Procedure for Pesticides_PEST). Mamy nadzieję, że analiza Komisji wykaże, jak złożony i rygorystyczny jest proces zatwierdzania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Prace Komisji […]

| 13 marca, 2018

Aktualności

Cieszy, że glifosat został ponownie zatwierdzony. Jednak dyskusje towarzyszące temu procesowi i ostateczny czas autoryzacji pokazują, że górę nad badaniami naukowymi i opiniami ekspertów z całego świata wzięły polityczne przekonania. To niebezpieczny precedens, bowiem instytucje unijne podważyły sens istnienia całego systemu zatwierdzania i kontroli środków ochrony roślin. Ponadto utrwalono w pamięci konsumentów strach przed środkami […]

| 11 grudnia, 2017

Aktualności

Tagi:

5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. Został on ustanowiony z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Celem tego święta jest podniesienie świadomości na temat roli gleby w naszym życiu. Tegoroczny Dzień Gleby odbywa się pod hasłem „Troska o planetę zaczyna się od gleby”. Jakość gleby ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, […]

| 5 grudnia, 2017

Aktualności

Unijny Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) głosował dziś nad propozycją Komisji Europejskiej przedłużenia stosowania substancji glifosat na 5 lat. Ze względu na brak kwalifikowanej większości głosów, decyzja nie została podjęta. Przypadek trwającej ponad rok dyskusji nad glifosatem pokazuje, że interesy polityczne państw członkowskich po raz kolejny biorą górę nad dowodami naukowymi. […]

| 15 listopada, 2017

Aktualności

Tagi: , ,

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin od trzech lat prowadzi kampanię „W ochronie koniecznej”. Jej celem jest informowanie o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosowane są środki ochrony roślin. W ramach tych działań Stowarzyszenie od dwóch lat organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych pt. „Warzywa i owoce – nie zaszkodzi zjeść!”. Celem konkursu jest zaszczepienie dobrych […]

| 17 października, 2017

Aktualności

Jakość i bezpieczeństwo żywności to tematy, które stają się dla nas, z różnych powodów, coraz ważniejsze. Na żywność przeznaczamy ¼ naszych dochodów, bardzo chętnie czytamy informacje dotyczące prawidłowego odżywiania się, wpływu diety na zdrowie, dyskutujemy o tym w gronie rodziny i przyjaciół. Światowy Dzień Żywności, który obchodzimy 16 października, to czas na podkreślenie wyzwań ekonomicznych, […]

| 17 października, 2017

Aktualności

Ćma bukszpanowa jest inwazyjnym gatunkiem motyla i osiąga do 4 cm rozpiętości skrzydeł, co czyni gatunek największym wśród europejskich przedstawicieli wachlarzykowatych (Crambidae). Dzięki bardzo charakterystycznemu ubarwieniu skrzydeł ćmy bukszpanowe są łatwe do rozpoznania. Częściej spotykana forma biała posiada opalizujące skrzydła z szeroką, brązową smugę biegnącą wzdłuż przedniego brzegu przedniego skrzydła i jeszcze szerszymi obwiedzeniami tej […]

| 17 sierpnia, 2017

Aktualności

Promowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym to priorytet działań KRUS i Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.  KRUS od 2009 roku jest patronem kampanii PSOR „Nie tylko plony potrzebują ochrony”, promującej najnowsze rozwiązania i najlepsze praktyki dotyczące bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Stosowanie tych preparatów, oprócz wiedzy i doświadczenia, wymaga użycia skalibrowanego sprzętu i certyfikowanej […]

| 24 lipca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Szeroko zakrojona europejska akcja zakończona sukcesem – również dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Europol oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przy wsparciu 16 państw członkowskich UE, w tym Polski, przeprowadzili operację „Silver Axe II” mającą na celu eliminowanie podrobionych i nielegalnych środków ochrony roślin. Działania przeprowadzono w największych portach morskich i lotniczych i […]

| 7 lipca, 2017

Aktualności

Sołtysi to liderzy i niekwestionowane autorytety wiejskich społeczności. Mieszkańcy przychodzą do nich z każdą sprawą, a oni wspierają, doradzają i przypominają, choćby o obowiązkach dotyczących odpowiedzialnej gospodarki opakowaniami po środkach ochrony roślin. Spośród finalistów konkursu na „Sołtysa Roku 2016” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i „Gazetę Sołecką”, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wyróżniło dwa sołectwa, których mieszkańcy […]

| 21 czerwca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin prowadzi od trzech lat kampanię „W ochronie koniecznej”, informującą o współczesnych sposobach produkcji roślinnej i nowoczesnym rolnictwie, w którym stosowane są środki ochrony roślin. W ramach tej kampanii Stowarzyszenie od dwóch lat organizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych p.t. „Warzywa i owoce – nie zaszkodzi zjeść!”. Celem konkursu jest zaszczepienie dobrych nawyków żywieniowych oraz […]

| 7 czerwca, 2017

Aktualności

Środki ochrony roślin dla Polaków, czym są? Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło ogólnopolskie badanie. Pytaliśmy o opinię nt. ich wpływu pestycydów na żywność i nasze zdrowie[i]. Okazało się, że ogólny poziom wiedzy w tym obszarze jest relatywnie niski– wskaźnik poprawnych odpowiedzi na pytania z nimi związane wyniósł jedynie 25%. Środki ochrony roślin – najpowszechniejsze mity […]

| 6 czerwca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi: ,

Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin sprawdzili, czy Polacy poprawnie rozpoznają piktogramy, które umieszczone są na opakowaniach produktów chemicznych[i]. Badanie zostało przeprowadzone wśród właścicieli: ogrodów przydomowych, działek na terenach wiejskich oraz ogródków działkowych w mieście. Ogólny poziom rozpoznawalności poszczególnych piktogramów wśród Polaków jest niski. Choć na każdym opakowaniu środka chemicznego, w tym chemii […]

| 3 czerwca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi: , ,

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło ogólnopolskie badanie, którego celem było sprawdzenie wiedzy Polaków na temat pszczół [i]. Z ankiety wynika, że ogólny poziom świadomości polskiego społeczeństwa na temat pszczół jest bardzo niski. Polacy posługują się niesprawdzonymi informacjami, a wiele osób przyznaje, że nie zna podstawowych faktów dotyczących pszczół – przy tym większość ankietowanych ma mylne poczucie, […]

| 24 maja, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi:

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Fundacja Nasza Ziemia poinformowały o rozpoczęciu współpracy w ramach tegorocznej edycji akcji „Sprzątanie Świata”. Celem wspólnych działań PSOR i Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. Pierwszym etapem współpracy było przeprowadzenie badania świadomości użytkowników środków ochrony roślin w […]

| 25 kwietnia, 2017

Aktualności

28 marca 2017 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja sadownicza p.t. „Europa rynkiem dla naszych jabłek”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych (TRSK). Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin dołączyło do grona sponsorów konferencji. „Głównym celem tej konferencji jest znalezienie odpowiedzi na pytania. Jakimi sposobami można zwiększyć eksport jabłek, po […]

| 23 marca, 2017

Aktualności

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność – produkcja i dostarczanie na rynek wysokiej jakości bezpiecznej żywności. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin musi być oparte na wiedzy i dużej świadomości użytkownika. Tymczasem na rynku pojawiają się oferty sprzedaży niezarejestrowanych preparatów, które nie spełniają wymogów jakościowych i bezpieczeństwa. Jak ustrzec się […]

| 20 marca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi: , , ,

Niezależni eksperci z Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) działającego w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) potwierdzili, iż w świetle dostępnych dowodów naukowych glifosat nie jest substancją rakotwórczą, mutagenną lub toksyczną dla rozrodczości. Opinia przyjęta w tej sprawie będzie brana pod uwagę na forum UE przez państwa członkowskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej odnowienia zgody na stosowanie […]

| 16 marca, 2017

Aktualności

Tagi: , ,

Tegoroczna, druga już edycja programu edukacyjnego „Warzywa i owoce – nie zaszkodzi zjeść!”, skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w województwie pomorskim. Jego misją jest uświadomienie dzieciom, że warzywa i owoce są podstawą zdrowej diety, a ich konsumpcja jest warunkiem zdrowia i rozwoju każdego człowieka. Materiały do pobrania.

| 15 marca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowało w 2016 roku pięć seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania odbywały się na uczelniach przyrodniczych w Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Bydgoszczy.  Łącznie udział w nich wzięło ponad 900 studentów. Seminaria były skierowane do studentów wydziałów rolniczych, ogrodniczych oraz ochrony […]

| 22 lutego, 2017

Aktualności

Światowy Dzień Gleby, obchodzony 5 grudnia, został ustanowiony z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Celem tego święta jest podniesienie świadomości na temat bardzo istotnej roli i kluczowego znaczenia gleby w naszym życiu. Tegoroczny Dzień Gleby odbywa się pod hasłem „Gleby i rośliny strączkowe, symbioza dla życia (ang: „Soils and pulses, a […]

| 5 grudnia, 2016

Aktualności

« Poprzednia stronaNastępna strona »