Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, reprezentujące czołowych producentów środków ochrony roślin, z zadowoleniem przyjmuje powołanie Specjalnej Komisji ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin (Special Committee on the Union’s Authorisation Procedure for Pesticides_PEST). Mamy nadzieję, że analiza Komisji wykaże, jak złożony i rygorystyczny jest proces zatwierdzania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej.

Prace Komisji powinny zmierzać do obiektywizacji trwającej obecnie emocjonalnej dyskusji publicznej dotyczącej środków ochrony roślin, która powinna bazować na faktach naukowych, i tak jak nauka – być przejrzysta i niezależna. Aby to osiągnąć, ważne jest opieranie się na dowodach pochodzących ze wszystkich stron tej dyskusji, również od producentów środków ochrony roślin.

Nauka nie jest statyczna i zdajemy sobie sprawę, że chociaż mamy prawdopodobnie najbardziej rygorystyczny system regulacyjny dla zatwierdzania środków ochrony roślin na świecie, są obszary, które mogłyby działać lepiej, dzięki czemu system zostałby usprawniony. Środki ochrony roślin są ważnym elementem produkcji żywności, zatem opinia publiczna powinna mieć dostęp do rzetelnym, sprawdzonych informacji. Liczymy więc na to, że głos producentów środków ochrony roślin będzie brany pod uwagę w tej ważnej dyskusji.