Wiedza, doradztwo oraz poszukiwanie nowych rozwiązań to cechy dobrego sołtysa. Bycie liderem lokalnej społeczności sprawia, że sołtysi nie tylko wspierają mieszkańców, ale także edukują na temat ciążących na nich obowiązkach. Jednym z nich jest obowiązek dotyczący odpowiedzialnej gospodarki opakowaniami po środkach ochrony roślin.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wyróżniło wśród finalistów konkursu „Sołtys Roku 2017”, organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz „Gazetę Sołecką”, jedno z sołectw, w którym mieszkańcy angażują się w odpowiedzialne gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin. Nagrodę specjalną podczas Gali Konkursu odebrał sołtys Kłomnic pan Stanisław Matuszczak.

Wspólnie z gminami i sołectwami w całej Polsce edukujemy rolników, jak prawidłowo postępować z opakowaniami po środkach ochrony Roślin. Prowadzimy i finansujemy System Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin. Cieszy nas odpowiedziana postawa sołtysów oraz szerzenie wiedzy wśród mieszkańców. Dlatego też spośród laureatów nagrody „Sołtys Roku 2017” wyróżniliśmy sołectwo Kłomnice. To właśnie jej mieszkańcy aktywnie angażują się w odpowiedzialne gospodarowanie opakowaniami po środkach ochrony roślin. – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochron Roślin, właściciela Systemu PSOR.

W 2017 roku w ramach działań Systemu Zbiórki Opakowań PSOR zebrane ponad 1,5 mln kg pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Kleffmann ponad ¾ rolników oraz sadowników oddaje opakowania po zużytych środkach ochrony roślin do punktów zakupu, tym samym wypełniając swój obowiązek prawny.