Friends of the Earth wspólnie z Commonwealth Human Ecology Council przygotowali raport dotyczący przyczyn spadku populacji zapylaczy (w tym pszczół).

Do głównych przyczyn zmniejszenia się liczebności populacji zapylaczy zaliczono utratę naturalnych siedlisk, zmiany klimatyczne, patogeny oraz polowania na zwierzęta z łańcucha troficznego. Środki ochrony roślin nie zostały na tej liście uwzględnione, ponieważ autorzy wskazują na szereg innych, ważniejszych czynników wpływających na zdrowie pszczół.

Pełna treść raportu na stronie: http://www.checinternational.org/wp-content/uploads/2015/11/Malta-report.pdf.