Pierwsze spotkanie Rady Konsultacyjnej – zespołu opiniodawczo-doradczego Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w obszarze zdrowia roślin, zapobiegania zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego, wyłoniło Prezydium Rady. W zaszczytnym gronie zastępców Przewodniczącego znalazła się Pani Aleksandra Mrowiec – przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

– To ogromne wyróżnienie, ale jednocześnie odpowiedzialność. Jako zespół opiniodawczo-doradczy PIORiN chcemy być wspólnym głosem środowisk rolniczych, gospodarczych i naukowych. Na nas – członkach Prezydium Rady – ciąży więc obowiązek zbierania głosów i reprezentowania ich na zewnątrz – mówi Aleksandra Mrowiec. – Uwzględnienie PSOR najpierw w samej Radzie Konsultacyjnej, a teraz w jej Prezydium, to kolejny dowód, że nasza pozycja na rynku, jeśli chodzi o edukację m.in. w obszarze bezpieczeństwa i odpowiedzialnego stosowania ochrony roślin, jest ugruntowana, a nasza ekspertyza i doświadczenie cenione – dodaje.

W skład Rady wchodzą przede wszystkim branżowe organizacje sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające rolników oraz instytuty naukowo-badawcze. Jej zadaniem jest przede wszystkim przedstawianie opinii i stanowisk, zgłaszania propozycji zmian legislacyjnych oraz nowych rozwiązań systemowych. Powołanie Rady to wyraz otwarcia PIORiN na dyskusję, a w praktyce szansa na wypracowanie lepszej współpracy pomiędzy Inspekcją a rolnikami, przedsiębiorcami rolnymi oraz organizacjami branżowymi. To kolejny wyraz tego, że dialog to najlepsze narzędzie do uwzględnienia interesów różnych stron  – wyjaśnia Aleksandra Mrowiec.

Prezydium Rady Konsultacyjnej wybrane zostało 22 marca 2018 roku. W skład Prezydium weszli:

  • Przewodnicząca Rady – prof. Bożena Łozowicka, Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin,
  • Dwóch Zastępców Przewodniczącego – Piotr Doligalski, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Aleksandra Mrowiec – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.
  • Sekretarz Rady – Katarzyna Łazucka-Cegłowska ze Związku Szkółkarzy Polskich.