Skuteczność podrobionych środków ochrony roślin jest bardzo wątpliwa. Mogą one powodować realne zagrożenie dla zdrowia i środowiska, ponieważ ich skład jest praktycznie nieznany.

Gdy sprzedawany środek ochrony roślin jest w cenie „zbyt pięknej, aby mogło to być prawdziwe”,  istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka oferta jest nielegalna.

Najlepszym sposobem zakupu środków ochrony roślin jest zakup u wiarygodnych sprzedawców (sklepy, detaliści, hurtownicy). Zawsze prosimy o fakturę lub paragon.  To może okazać się ważne w przypadku ewentualnej reklamacji.

W przypadku zakupu przez Internet, zalecamy odwiedzanie oficjalnych stron dystrybutorów, współpracujących z producentami środków ochrony roślin. Podczas zakupów przez Internet należy upewnić się, że sprzedawca ma odpowiednie uprawnienia i licencję na sprzedaż środków oraz czy jest w spisie rejestracyjnym Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jeśli nie masz pewności co do autentyczności kupowanego środka, może on być sprawdzony bezpośrednio z producentem lub licencjonowanym dostawcą (należy podać np. numer partii lub inny znak zabezpieczający). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności, lepiej nie kupować takich produktów i skontaktować się z Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub producentem środka.

Zgodnie z polskimi przepisami, każdy kto oferuje środki ochrony roślin bez odpowiedniej zgody Inspekcji Ochrony Roślin musi zapłacić grzywnę w wysokości 200% wartości oferowanych towarów.  Osoba, która oferuje substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, podlega karze więzienia przez okres od 6 miesięcy do 8 lat.

Więcej nt. legalnych żródeł zakupu ś.o.r www.bezpiecznauprawa.org.