Na walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w dniu 30 maja 2016 r. wybrano nowy Zarząd. Pan Cezary Urban, dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego, został Przewodniczącym Zarządu PSOR.

Pan Cezary Urban ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu ds. Zarządzania Rozwojem (IMD) w Lozannie (Szwajcaria). Związany jest z firmą BASF od 2006 roku. W firmie BASF swoją karierę zaczynał jako specjalista ds. Strategii Rynkowych, potem Menadżer ds. Kluczowych Klientów. W latach 2011 – 2014 był szefem Sales Excellence w centrali Europy Centralnej w Pradze. Od czerwca 2014 r. zajmuje stanowisko Manager Crop Protection Poland w firmie BASF.

Zastępcą Przewodniczącego Zarządu PSOR został Pan Przemysław Szubstarski z firmy DuPont, który jest absolwentem Uniwersytetu Nauk Rolniczych w Gödöllo (Węgry). Pan Szubstarski związany jest z firmą DuPont od 2000 r.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) reprezentuje branżę środków ochrony roślin. PSOR jest koordynatorem i właścicielem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR i w imieniu uczestników systemu prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną tegoż Systemu pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin realizuje różnorodne zadania i projekty mające na celu kompleksową informację i edukację użytkowników środków ochrony roślin na temat bezpieczeństwa ich stosowania.