Marcin Mucha PSORMarcin Mucha został wybrany nowym dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Pracę na tym stanowisku rozpoczął 7 września br.

Z branżą rolniczą Marcin Mucha związany jest od ponad 10 lat. Przez ostatnie 6 lat piastował stanowisko dyrektora Biura Związku Producentów Cukru w Polsce. Był również prezesem zarządu w Polskim Związku Przedsiębiorców Handlujących Cukrem oraz członkiem zarządu europejskiego odpowiednika tej organizacji – ASSUC. Był również redaktorem naczelnym „Gazety Cukrowniczej”, najstarszego na świecie czasopisma branżowego ukazującego się pod niezmienionym tytułem. Obecnie dodatkowo pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Federacji Gospodarki Żywnościowej RP.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin skupia się w swoim działaniu na prowadzeniu kampanii edukacyjnej mającej na celu zmianę opinii społeczeństwa na temat roli i efektów stosowania środków ochrony roślin. Chcemy spokojnie i konsekwentnie przedstawiać fakty, które pozwolą zrozumieć potrzebę i korzyści płynące ze stosowania środków ochrony roślin. Podkreślać, że środki te – stosowane zgodnie z zaleceniami – nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt ani środowiska, a ich wykorzystanie niesie za sobą wiele pożytku nie tylko dla samych rolników, lecz także dla konsumentów – mówi Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Marcin Mucha ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest też absolwentem podyplomowych studiów menedżerskich organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.