Komisja Europejska ogłosiła 29 czerwca br., że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu. Wtedy odbędzie się ponowna dyskusja na temat dalszego przedłużenia zezwolenia.

„Jestem pewien, że wiele osób postrzega decyzję Komisji Europejskiej jako zwycięstwo naszej branży, ale szczerze mówiąc jesteśmy rozczarowani, gdyż teraz do 90 000 stron i 3 500 badań potwierdzających, że glifosat jest bezpieczny, będą musiały być dołączone kolejne analizy. To tylko pokazuje, że z zagadnienia naukowego uczyniono przedmiot politycznej dyskusji” – powiedział Marcin Mucha, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Warto przypomnieć, że Komisja Europejska na początku zaproponowała przedłużenie zezwolenia o 15 lat, a skończyło się na 18 miesiącach, pomimo pozytywnej oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i wielu innych uznanych instytucji naukowych m.in. Agencji ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Niemieckiego Instytutu ds. Oceny Ryzyka (BfR). Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przyłącza się więc do apelu Komisarza Europejskiego ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności V. Andriukaitisa, aby decyzje w sprawie środków ochrony roślin były podejmowane na podstawie argumentów naukowych, a nie przekonań politycznych.