Od 2008 r. PSOR prowadzi projekt Nie tylko plony potrzebują ochrony. Celem kampanii jest informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin wśród wszystkich użytkowników tych produktów.

Proponujemy 12 zasad stosowania ś.o.r., które pozwolą uniknąć skażenia środowiska, a także ochronią zdrowie osób zatrudnionych w rolnictwie. Szczegóły znajdują się na stronie bezpiecznie.org.