Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował 12 listopada 2015 r. raport nt. glifosatu. Glifosat jest organicznym związkiem chemicznym wchodzącym w skład niektórych herbicydów, w tym powszechnie znanego Roundupu, stosowanego w celu zwalczania uciążliwych chwastów.

EFSA i państwa członkowskie przeprowadziły analizę w zakresie oddziaływania glifosatu na zdrowie ludzi. W jej wyniku stwierdzono, że glifosat nie jest substancją rakotwórczą. Jednocześnie Urząd zaproponował nowe środki bezpieczeństwa, które wzmocnią kontrolę w zakresie pozostałości glifosatu w pożywieniu (tzw. MRL – tutaj link do odpowiedniego wpisu na stronie).

Wyniki analizy pomogą Komisji Europejskiej w podjęciu decyzji o umieszczeniu glifosatu na liście substancji aktywnych opuszczonych do stosowania.

Źródło: EFSA: informacja prasowa, raport.