PSOR jest zaangażowane w inicjatywę TOPPS (Train Operators to Promote best management Practices and Sustainability), prowadzoną przez Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA).

Celem TOPPS jest promowanie dobrych praktyk i podejmowanie działań na rzecz minimalizacji ryzyka powstawania zanieczyszczeń miejscowych i obszarowych, i tym samym ochrony czystości wód.

W toku projektów TOPPS opracowano Poradniki Dobrej Praktyki Ochrony Roślin w celu ograniczenia zanieczyszczeń miejscowych i obszarowych, zaoferowano zróżnicowane w formie materiały szkoleniowe (ulotki, prezentacje, filmy), służące wdrażaniu dobrych praktyk podczas stosowania środków ochrony roślin, oraz udostępniono w internecie interaktywne narzędzia wspomagania decyzji, także w wersji polskiej: EOS – Environmentally Optimized Sprayer (topps-eos.org) do oceny opryskiwaczy pod kątem potencjału ograniczania ryzyka dla środowiska, i DET – Drift Evaluation Tool (topps-drift.org) do oceny ryzyka znoszenia środków ochrony roślin.

Więcej informacji i materiałów można znaleźć na stronie TOPPS: topps-life.org.

Polskie materiały szkoleniowe: broszury, ulotki, filmy i aplikacje są do pobrania na stronie InHort.