Aktualności

Informacje prasowe oraz o wydarzeniach PSOR.

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Żywność w Polsce”. Badanie miało na celu sprawdzenie, na ile sprzedawane w Polsce warzywa i owoce postrzegane są jako bezpieczne. Zdecydowana większość badanych uważa, że warzywa i owoce kupowane w Polsce są bezpieczne dla zdrowia (79%), podobny odsetek (78%) deklaruje zaufanie do tego typu produktów. O bezpieczeństwie […]

| 28 października, 2016

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło w czerwcu 2016 roku ogólnopolskie badanie na temat zwyczajów i przekonań Polaków dotyczących mycia warzyw i owoców. Temat, pozornie prozaiczny i bagatelny, nieustanie budzi jednak wątpliwości. Zwłaszcza, że w wielu źródłach, szczególnie internetowych, krąży mnóstwo mitów dotyczących specyficznych sposobów płukania warzyw i owoców, które mają usuwać szkodliwe drobnoustroje oraz środki […]

| 23 września, 2016

Aktualności

  Chociaż środki ochrony roślin stosuje się od ponad 5 000 lat, to dziś ich użycie podlega ścisłym przepisom zabezpieczającym człowieka i środowisko przed szkodliwym działaniem tych substancji. Ponadto współcześnie stosowane środki działają bardziej wybiórczo, niszcząc te gatunki, które zagrażają uprawom. Spadła ich toksyczność – dzięki dobremu zrozumieniu cykli biologicznych zwalczanych organizmów i precyzyjnym metodom ochrony […]

| 12 sierpnia, 2016

Aktualności

Zarówno rolnictwo, jak i pszczelarstwo, to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To również pasja i styl życia. Obydwie działalności są ze sobą mocno związane, dlatego niezwykle ważna jest współpraca pszczelarzy z rolnikami. Pszczoły zapylają rośliny i dzięki temu wpływają na wielkość i jakość plonów uzyskiwanych przez rolnika. Z punktu widzenia pszczelarza obecność owadopylnych upraw […]

| 30 czerwca, 2016

Aktualności

Komisja Europejska ogłosiła 29 czerwca br., że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu. Wtedy odbędzie się ponowna dyskusja na temat dalszego przedłużenia zezwolenia. „Jestem pewien, że wiele osób […]

| 30 czerwca, 2016

Aktualności

To już drugie spotkanie, na którym przedstawiciele organizacji rolniczych zajmujących się uprawą zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaków, owoców i warzyw oraz producenci środków ochrony roślin zwracali uwagę na zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z możliwością wycofania wielu substancji czynnych. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w lutym br. po publikacji ekspertyzy „Skutki […]

| 28 czerwca, 2016

Aktualności

Na walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w dniu 30 maja 2016 r. wybrano nowy Zarząd. Pan Cezary Urban, dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego, został Przewodniczącym Zarządu PSOR. Pan Cezary Urban ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu ds. Zarządzania Rozwojem (IMD) w Lozannie (Szwajcaria). Związany jest z firmą […]

| 8 czerwca, 2016

Aktualności

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie glifosatu 374 głosami za, przy 225 głosach przeciw i 102 wstrzymującymi się od głosu. Posłowie opowiedzieli się za możliwością stosowania glifosatu w profesjonalnym użytkowaniu. Glifosat jest często występującym składnikiem herbicydów stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE przy uprawie zbóż, a także w winnicach, […]

| 20 kwietnia, 2016

Aktualności

Strata plonu ziemniaków nawet do 70%, strata jakości plonu jabłek do 100%, wzrost kosztów produkcji pszenicy do 31%. Polscy czołowi eksperci, przedstawiciele instytutów badawczych i naukowych oraz analitycy z firmy Kleffmann Group, we współpracy z organizacjami rolniczymi, przedstawili ekspertyzę, która określa skutki, dla upraw polowych i sadowniczych, potencjalnego wycofania z rynku wielu substancji czynnych, w związku z toczącymi […]

| 27 stycznia, 2016

Aktualności, Nasze inicjatywy

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 lutego 2016 r. odbędzie się 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Patronat nad sesją objęło Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Otwarcie Sesji nastąpi 11 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań Obrady będą odbywać się w Centrum Kongresowym – Hotelu […]

| 18 stycznia, 2016

Aktualności

Friends of the Earth wspólnie z Commonwealth Human Ecology Council przygotowali raport dotyczący przyczyn spadku populacji zapylaczy (w tym pszczół). Do głównych przyczyn zmniejszenia się liczebności populacji zapylaczy zaliczono utratę naturalnych siedlisk, zmiany klimatyczne, patogeny oraz polowania na zwierzęta z łańcucha troficznego. Środki ochrony roślin nie zostały na tej liście uwzględnione, ponieważ autorzy wskazują na […]

| 18 stycznia, 2016

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania dotyczącego żywności. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2015 roku i miało na celu sprawdzenie, gdzie Polacy dokonują przedświątecznych zakupów spożywczych, ile na nie wydają i na ile dni przed Świętami wybierają się na tego typu zakupy. Zakupy spożywcze na Święta dokonywane są przede wszystkim w sklepach wielkopowierzchniowych […]

| 22 grudnia, 2015

Aktualności

Europol przeprowadził międzynarodową operację pod kryptonimem „Silver Axe”. W ramach podjętych działań przeprowadzono kontrole w siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej – w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Słowenii, Hiszpanii oraz Holandii. W efekcie wykryto 190 ton nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. Operacja ta jest wspólnym sukcesem służb oraz producentów – branży środków ochrony roślin. Przeprowadzone […]

| 22 grudnia, 2015

Aktualności

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) świętuje w dniu 5 grudnia Światowy Dzień Gleby. Tegoroczny dzień obchodzimy pod hasłem „Gleby to grunt życia” (ang: „Soils a solid ground for life”). Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, jego celem jest podkreślenie roli, jaką pełni gleba w zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych, a także jako cenny element […]

| 4 grudnia, 2015

Aktualności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował 12 listopada 2015 r. raport nt. glifosatu. Glifosat jest organicznym związkiem chemicznym wchodzącym w skład niektórych herbicydów, w tym powszechnie znanego Roundupu, stosowanego w celu zwalczania uciążliwych chwastów. EFSA i państwa członkowskie przeprowadziły analizę w zakresie oddziaływania glifosatu na zdrowie ludzi. W jej wyniku stwierdzono, że glifosat nie […]

| 20 listopada, 2015

Aktualności

Jabłka, ze względu na swoje walory smakowe i dietetyczne należą do chętnie spożywanych owoców. Zawierają cały szereg substancji korzystnie oddziaływujących na nasze zdrowie. Można nazwać je owocami dobrze „zbalansowanymi”. Jedno średniej wielkości jabłko dostarcza nam około 14% dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę C oraz około 18% na błonnik. Ze względu na wielkość spożycia zalicza się […]

| 19 listopada, 2015

Aktualności, Multimedia

26 października 2015 r. policjanci zespołu dw. z korupcją i przestępczością gospodarczą biłgorajskiej jednostki ujawnili przestępstwo akcyzowe oraz duże ilości podrobionych towarów środków ochrony roślin na kwotę około 500 tys. zł. Do kontroli drogowej volkswagena transportera doszło w Biłgoraju na ul. Konopnickiej. Kierowcą pojazdu okazał się 35-letni obywatel Ukrainy. Operacyjni podczas kontroli samochodu ujawnili 80 kg […]

| 5 listopada, 2015

Aktualności

PSOR jest właścicielem i koordynatorem Systemu Odbioru Opakowań po Środkach Ochrony Roślin (System PSOR). W ramach Systemu oprócz opakowań po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi zbierane są również opakowania po innych niebezpiecznych preparatach wykorzystywanych w rolnictwie, np. po nawozach, produktach biobójczych. System PSOR jest realizacją obowiązków, jakie na producentów i importerów środków ochrony […]

| 12 października, 2015

Aktualności

Przedstawiamy Państwu nową identyfikację wizualną Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. W dokumencie poniżej mogą Państwo poznać zasady stosowania znaku. Po więcej informacji i pliki graficzne do pobrania zapraszamy do działu Dla Mediów.

| 10 października, 2015

Aktualności, Multimedia

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin ogłasza ogólnopolski konkurs dla punktów sprzedaży środków ochrony roślin. Zwycięzcy będą mogli wesprzeć wybrane przez nich stowarzyszenia darowizną pieniężną. Dodatkową nagrodą dla wygranych punktów będzie kampania reklamowa na portalu Agrofoto.pl, który zrzesza półmilionową społeczność polskich rolników. Konkurs trwa od 1 października do 30 listopada 2015 r. Zadaniem konkursowym jest zebranie jak […]

| 12 października, 2015

Aktualności

Marcin Mucha został wybrany nowym dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Pracę na tym stanowisku rozpoczął 7 września br. Z branżą rolniczą Marcin Mucha związany jest od ponad 10 lat. Przez ostatnie 6 lat piastował stanowisko dyrektora Biura Związku Producentów Cukru w Polsce. Był również prezesem zarządu w Polskim Związku Przedsiębiorców Handlujących Cukrem oraz członkiem zarządu […]

| 29 września, 2015

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin rozpoczyna kampanię edukacyjną nt. stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności. Wokół środków ochrony roślin narosło wiele mitów i fałszywych przekonań. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będzie je obalać, przedstawiając rzetelną, popartą badaniami naukowymi wiedzę: Czy możliwa jest produkcja żywności bez chemii? Czy środki ochrony roślin są bezpieczne dla ludzi i środowiska? […]

| 12 października, 2015

Aktualności, Multimedia

« Poprzednia strona