Dla punktów sprzedaży

Aktualności

Informacje prasowe oraz o wydarzeniach PSOR.

Marcin Mucha został wybrany nowym dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin. Pracę na tym stanowisku rozpoczął 7 września br. Z branżą rolniczą Marcin Mucha związany jest od ponad 10 lat. Przez ostatnie 6 lat piastował stanowisko dyrektora Biura Związku Producentów Cukru w Polsce. Był również prezesem zarządu w Polskim Związku Przedsiębiorców Handlujących Cukrem oraz członkiem zarządu […]

| 29 września, 2015

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin rozpoczyna kampanię edukacyjną nt. stosowania środków ochrony roślin w produkcji żywności. Wokół środków ochrony roślin narosło wiele mitów i fałszywych przekonań. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin będzie je obalać, przedstawiając rzetelną, popartą badaniami naukowymi wiedzę: Czy możliwa jest produkcja żywności bez chemii? Czy środki ochrony roślin są bezpieczne dla ludzi i środowiska? […]

| 12 października, 2015

Aktualności, Multimedia

« Poprzednia strona