Aktualności

Informacje prasowe oraz o wydarzeniach PSOR.

Środki ochrony roślin dla Polaków, czym są? Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło ogólnopolskie badanie. Pytaliśmy o opinię nt. ich wpływu pestycydów na żywność i nasze zdrowie[i]. Okazało się, że ogólny poziom wiedzy w tym obszarze jest relatywnie niski– wskaźnik poprawnych odpowiedzi na pytania z nimi związane wyniósł jedynie 25%. Środki ochrony roślin – najpowszechniejsze mity […]

| 6 czerwca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi: ,

Fundacja Nasza Ziemia i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin sprawdzili, czy Polacy poprawnie rozpoznają piktogramy, które umieszczone są na opakowaniach produktów chemicznych[i]. Badanie zostało przeprowadzone wśród właścicieli: ogrodów przydomowych, działek na terenach wiejskich oraz ogródków działkowych w mieście. Ogólny poziom rozpoznawalności poszczególnych piktogramów wśród Polaków jest niski. Choć na każdym opakowaniu środka chemicznego, w tym chemii […]

| 3 czerwca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi: , ,

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło ogólnopolskie badanie, którego celem było sprawdzenie wiedzy Polaków na temat pszczół [i]. Z ankiety wynika, że ogólny poziom świadomości polskiego społeczeństwa na temat pszczół jest bardzo niski. Polacy posługują się niesprawdzonymi informacjami, a wiele osób przyznaje, że nie zna podstawowych faktów dotyczących pszczół – przy tym większość ankietowanych ma mylne poczucie, […]

| 24 maja, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi:

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Fundacja Nasza Ziemia poinformowały o rozpoczęciu współpracy w ramach tegorocznej edycji akcji „Sprzątanie Świata”. Celem wspólnych działań PSOR i Fundacji Nasza Ziemia jest podniesienie świadomości Polaków w temacie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach ochrony roślin. Pierwszym etapem współpracy było przeprowadzenie badania świadomości użytkowników środków ochrony roślin w […]

| 25 kwietnia, 2017

Aktualności

28 marca 2017 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja sadownicza p.t. „Europa rynkiem dla naszych jabłek”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych (TRSK). Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin dołączyło do grona sponsorów konferencji. „Głównym celem tej konferencji jest znalezienie odpowiedzi na pytania. Jakimi sposobami można zwiększyć eksport jabłek, po […]

| 23 marca, 2017

Aktualności

Rolnik to zawód, na którym ciąży duża odpowiedzialność – produkcja i dostarczanie na rynek wysokiej jakości bezpiecznej żywności. Wybór narzędzi pracy, w tym stosowanych środków ochrony roślin musi być oparte na wiedzy i dużej świadomości użytkownika. Tymczasem na rynku pojawiają się oferty sprzedaży niezarejestrowanych preparatów, które nie spełniają wymogów jakościowych i bezpieczeństwa. Jak ustrzec się […]

| 20 marca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Tagi: , , ,

Niezależni eksperci z Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) działającego w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) potwierdzili, iż w świetle dostępnych dowodów naukowych glifosat nie jest substancją rakotwórczą, mutagenną lub toksyczną dla rozrodczości. Opinia przyjęta w tej sprawie będzie brana pod uwagę na forum UE przez państwa członkowskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej odnowienia zgody na stosowanie […]

| 16 marca, 2017

Aktualności

Tagi: , ,

Tegoroczna, druga już edycja programu edukacyjnego „Warzywa i owoce – nie zaszkodzi zjeść!”, skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w województwie pomorskim. Jego misją jest uświadomienie dzieciom, że warzywa i owoce są podstawą zdrowej diety, a ich konsumpcja jest warunkiem zdrowia i rozwoju każdego człowieka. Materiały do pobrania.

| 15 marca, 2017

Aktualności, Nasze inicjatywy

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizowało w 2016 roku pięć seminariów dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania środków ochrony roślin. Spotkania odbywały się na uczelniach przyrodniczych w Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie i Bydgoszczy.  Łącznie udział w nich wzięło ponad 900 studentów. Seminaria były skierowane do studentów wydziałów rolniczych, ogrodniczych oraz ochrony […]

| 22 lutego, 2017

Aktualności

Światowy Dzień Gleby, obchodzony 5 grudnia, został ustanowiony z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Celem tego święta jest podniesienie świadomości na temat bardzo istotnej roli i kluczowego znaczenia gleby w naszym życiu. Tegoroczny Dzień Gleby odbywa się pod hasłem „Gleby i rośliny strączkowe, symbioza dla życia (ang: „Soils and pulses, a […]

| 5 grudnia, 2016

Aktualności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport dotyczący pozostałości środków ochrony roślin w żywności dostępnej w Europie. Wyniki badań obejmują prawie 83 000 próbek żywności z 28 państw Unii Europejskiej. Spośród zbadanej żywności 97% spełniło bardzo rygorystyczne normy określone w przepisach, z czego 53,6% próbek nie zawierało żadnych pozostałości, a 43,4% zawierało mieszczące się w normach […]

| 29 listopada, 2016

Aktualności

„Jeśli zdecydujemy, że nasz system bezpieczeństwa żywnościowego jest oparty na dowodach naukowych, to musimy podążać za tymi dowodami, a nie atakować je z powodów politycznych,”[i]  – apelował Vytenis Andriukaitis, Komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności podczas spotkania w Warszawie, które odbyło się w dniu 27 października br. w ramach „Dialogu Obywatelskiego”, cyklu otwartych debat […]

| 9 listopada, 2016

Aktualności

Problem nielegalnych i podrabianych środków ochrony roślin, o nieznanym składzie i pochodzeniu, to poważne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa produkcji rolnej, ale również środowiska i całego łańcucha żywnościowego. Eliminacja tego procederu jest trudna i wymaga współpracy zarówno pomiędzy organami krajowymi, jak i na arenie międzynarodowej. Tematowi temu poświęcono polsko-ukraińskie seminarium zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony […]

| 4 listopada, 2016

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Żywność w Polsce”. Badanie miało na celu sprawdzenie, na ile sprzedawane w Polsce warzywa i owoce postrzegane są jako bezpieczne. Zdecydowana większość badanych uważa, że warzywa i owoce kupowane w Polsce są bezpieczne dla zdrowia (79%), podobny odsetek (78%) deklaruje zaufanie do tego typu produktów. O bezpieczeństwie […]

| 28 października, 2016

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przeprowadziło w czerwcu 2016 roku ogólnopolskie badanie na temat zwyczajów i przekonań Polaków dotyczących mycia warzyw i owoców. Temat, pozornie prozaiczny i bagatelny, nieustanie budzi jednak wątpliwości. Zwłaszcza, że w wielu źródłach, szczególnie internetowych, krąży mnóstwo mitów dotyczących specyficznych sposobów płukania warzyw i owoców, które mają usuwać szkodliwe drobnoustroje oraz środki […]

| 23 września, 2016

Aktualności

  Chociaż środki ochrony roślin stosuje się od ponad 5 000 lat, to dziś ich użycie podlega ścisłym przepisom zabezpieczającym człowieka i środowisko przed szkodliwym działaniem tych substancji. Ponadto współcześnie stosowane środki działają bardziej wybiórczo, niszcząc te gatunki, które zagrażają uprawom. Spadła ich toksyczność – dzięki dobremu zrozumieniu cykli biologicznych zwalczanych organizmów i precyzyjnym metodom ochrony […]

| 12 sierpnia, 2016

Aktualności

Zarówno rolnictwo, jak i pszczelarstwo, to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To również pasja i styl życia. Obydwie działalności są ze sobą mocno związane, dlatego niezwykle ważna jest współpraca pszczelarzy z rolnikami. Pszczoły zapylają rośliny i dzięki temu wpływają na wielkość i jakość plonów uzyskiwanych przez rolnika. Z punktu widzenia pszczelarza obecność owadopylnych upraw […]

| 30 czerwca, 2016

Aktualności

Komisja Europejska ogłosiła 29 czerwca br., że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu. Wtedy odbędzie się ponowna dyskusja na temat dalszego przedłużenia zezwolenia. „Jestem pewien, że wiele osób […]

| 30 czerwca, 2016

Aktualności

To już drugie spotkanie, na którym przedstawiciele organizacji rolniczych zajmujących się uprawą zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaków, owoców i warzyw oraz producenci środków ochrony roślin zwracali uwagę na zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z możliwością wycofania wielu substancji czynnych. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w lutym br. po publikacji ekspertyzy „Skutki […]

| 28 czerwca, 2016

Aktualności

Na walnym Zgromadzeniu Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin w dniu 30 maja 2016 r. wybrano nowy Zarząd. Pan Cezary Urban, dotychczasowy Zastępca Przewodniczącego, został Przewodniczącym Zarządu PSOR. Pan Cezary Urban ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz jest absolwentem Międzynarodowego Instytutu ds. Zarządzania Rozwojem (IMD) w Lozannie (Szwajcaria). Związany jest z firmą […]

| 8 czerwca, 2016

Aktualności

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie glifosatu 374 głosami za, przy 225 głosach przeciw i 102 wstrzymującymi się od głosu. Posłowie opowiedzieli się za możliwością stosowania glifosatu w profesjonalnym użytkowaniu. Glifosat jest często występującym składnikiem herbicydów stosowanych we wszystkich państwach członkowskich UE przy uprawie zbóż, a także w winnicach, […]

| 20 kwietnia, 2016

Aktualności

Strata plonu ziemniaków nawet do 70%, strata jakości plonu jabłek do 100%, wzrost kosztów produkcji pszenicy do 31%. Polscy czołowi eksperci, przedstawiciele instytutów badawczych i naukowych oraz analitycy z firmy Kleffmann Group, we współpracy z organizacjami rolniczymi, przedstawili ekspertyzę, która określa skutki, dla upraw polowych i sadowniczych, potencjalnego wycofania z rynku wielu substancji czynnych, w związku z toczącymi […]

| 27 stycznia, 2016

Aktualności, Nasze inicjatywy

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 lutego 2016 r. odbędzie się 56. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Patronat nad sesją objęło Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Otwarcie Sesji nastąpi 11 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań Obrady będą odbywać się w Centrum Kongresowym – Hotelu […]

| 18 stycznia, 2016

Aktualności

Friends of the Earth wspólnie z Commonwealth Human Ecology Council przygotowali raport dotyczący przyczyn spadku populacji zapylaczy (w tym pszczół). Do głównych przyczyn zmniejszenia się liczebności populacji zapylaczy zaliczono utratę naturalnych siedlisk, zmiany klimatyczne, patogeny oraz polowania na zwierzęta z łańcucha troficznego. Środki ochrony roślin nie zostały na tej liście uwzględnione, ponieważ autorzy wskazują na […]

| 18 stycznia, 2016

Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania dotyczącego żywności. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2015 roku i miało na celu sprawdzenie, gdzie Polacy dokonują przedświątecznych zakupów spożywczych, ile na nie wydają i na ile dni przed Świętami wybierają się na tego typu zakupy. Zakupy spożywcze na Święta dokonywane są przede wszystkim w sklepach wielkopowierzchniowych […]

| 22 grudnia, 2015

Aktualności

Europol przeprowadził międzynarodową operację pod kryptonimem „Silver Axe”. W ramach podjętych działań przeprowadzono kontrole w siedmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej – w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Słowenii, Hiszpanii oraz Holandii. W efekcie wykryto 190 ton nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. Operacja ta jest wspólnym sukcesem służb oraz producentów – branży środków ochrony roślin. Przeprowadzone […]

| 22 grudnia, 2015

Aktualności

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) świętuje w dniu 5 grudnia Światowy Dzień Gleby. Tegoroczny dzień obchodzimy pod hasłem „Gleby to grunt życia” (ang: „Soils a solid ground for life”). Święto to zostało ustanowione w 2002 roku, jego celem jest podkreślenie roli, jaką pełni gleba w zabezpieczeniu potrzeb żywnościowych, a także jako cenny element […]

| 4 grudnia, 2015

Aktualności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował 12 listopada 2015 r. raport nt. glifosatu. Glifosat jest organicznym związkiem chemicznym wchodzącym w skład niektórych herbicydów, w tym powszechnie znanego Roundupu, stosowanego w celu zwalczania uciążliwych chwastów. EFSA i państwa członkowskie przeprowadziły analizę w zakresie oddziaływania glifosatu na zdrowie ludzi. W jej wyniku stwierdzono, że glifosat nie […]

| 20 listopada, 2015

Aktualności

Jabłka, ze względu na swoje walory smakowe i dietetyczne należą do chętnie spożywanych owoców. Zawierają cały szereg substancji korzystnie oddziaływujących na nasze zdrowie. Można nazwać je owocami dobrze „zbalansowanymi”. Jedno średniej wielkości jabłko dostarcza nam około 14% dziennego zapotrzebowania organizmu na witaminę C oraz około 18% na błonnik. Ze względu na wielkość spożycia zalicza się […]

| 19 listopada, 2015

Aktualności, Multimedia

26 października 2015 r. policjanci zespołu dw. z korupcją i przestępczością gospodarczą biłgorajskiej jednostki ujawnili przestępstwo akcyzowe oraz duże ilości podrobionych towarów środków ochrony roślin na kwotę około 500 tys. zł. Do kontroli drogowej volkswagena transportera doszło w Biłgoraju na ul. Konopnickiej. Kierowcą pojazdu okazał się 35-letni obywatel Ukrainy. Operacyjni podczas kontroli samochodu ujawnili 80 kg […]

| 5 listopada, 2015

Aktualności

« Poprzednia stronaNastępna strona »