Bioróżnorodność (inaczej różnorodność biologiczna) to zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych (definicja za Konwencją o różnorodności biologicznej ogłoszoną w 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro). W rolnictwie wyróżnia się:

  • różnorodność biologiczną gatunków, odmian, ras roślin i zwierząt udomowionych, czyli tych uprawianych/hodowanych przez człowieka,
  • różnorodność biologiczną dzikich gatunków, odmian roślin i zwierząt żyjących na terenach rolniczych.

Ta druga ma kluczowe znaczenie dla produkcji wielu roślin uprawnych, wielkości plonów i wydajności rolniczych ekosystemów. Od tego, czy na terenach uprawnych występują owady zapylające (m.in. pszczoły, trzmiele czy motyle), zależy jakość i wielkość upraw.

Na świecie zidentyfikowano 254 gatunki roślin uprawnych, które całkowicie lub częściowo uzależnione są od zapylania. Plon aż 39 spośród 57 największych światowych upraw istotnie wzrasta dzięki aktywności owadów. Ponadto małe organizmy, takie jak owady czy pierścienice (np. dżdżownice), odgrywają kluczową rolę dla produkcji rolniczej – pomagają np. napowietrzać glebę.

Bioróżnorodność ma duże znaczenie w rolnictwie – jest jednym z istotnych czynników pozwalających dostarczać żywność finalnemu konsumentowi. Właśnie dlatego producenci i importerzy środków ochrony roślin, stowarzyszeni w PSOR, dbają o jej zachowanie. M.in. wspierają rolników w obsiewaniu pasów zieleni pomiędzy uprawami roślinami kwitnącymi (ich nektar służy bowiem owadom zapylającym) oraz promują wiedzę o poprawnym stosowaniu środków ochrony roślin. Każdy preparat, zanim zostanie dopuszczony do użytku, jest poddawany wieloletniej, wnikliwej analizie pod względem wpływu na środowisko, na zdrowie człowieka i bioróżnorodność.

Cennym źródłem informacji o jednym z zapylaczy – pszczołach miodnych – jest mini-serial „Z kamerą wśród pszczół”, zrealizowany ze wsparciem merytorycznym Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.