To już drugie spotkanie, na którym przedstawiciele organizacji rolniczych zajmujących się uprawą zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaków, owoców i warzyw oraz producenci środków ochrony roślin zwracali uwagę na zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z możliwością wycofania wielu substancji czynnych. Pierwsze spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się w lutym br. po publikacji ekspertyzy „Skutki potencjalnego wycofania wybranych substancji czynnych dla upraw polowych i sadowniczych w Polsce”.

Do 30 czerwca br. zostanie podjęta decyzja odnośnie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE. W przypadku braku przedłużenia, wszystkie środki ochrony roślin zawierające glifosat będą musiały być wycofane w ciągu sześciu miesięcy, czyli do końca 2016 r. Również w tym roku zostanie zakończona dyskusja w sprawie kryteriów dla tzw. zaburzaczy endokrynnych. Pierwsza propozycja Komisji Europejskiej w tym zakresie jest zdecydowanie bardziej restrykcyjna niż rekomendacja Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Łącznie tylko te dwie sprawy mogą spowodować wycofanie około 25% dostępnych środków ochrony roślin w Polsce, jednocześnie nie przynosząc poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego. Ponadto, trwają jeszcze prace nad kolejnymi zagadnieniami regulacyjnymi w UE, które mogę powiększyć liczbę substancji czynnych dotkniętych restrykcjami.

Jest to sytuacja bardzo niekorzystna dla rolników, ponieważ może doprowadzić do wzrostu kosztów produkcji, ograniczenia plonów oraz pogorszenia ich jakości – ocenił Mirosław Borowski, Wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rolnicy stosują środki ochrony roślin w celu zapewnienia zdrowia uprawom oraz opłacalności ich pracy, aby utrzymać swoje rodziny oraz zapewniać dostęp konsumentom do bezpiecznej żywności – przypomniał Stanisław Kacperczyk, Wiceprzewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Przedstawiciele organizacji rolniczych podsumowując spotkanie podkreślili, że oczekują zdecydowanie większego wsparcia ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na forum unijnym w sprawie środków ochrony roślin.

Dodatkowa informacja

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji rolniczych:

– Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

– Krajowa Federacja Producentów Zbóż

– Krajowa Rada Izb Rolniczych

– Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

– Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego

– Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

– Polski Związek Producentów Kukurydzy

– Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

– Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych

– Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej

– Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki

– Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Cuiavia”

– Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.